Sentronik

Avdeling båt

Sentronik har en rekke tjenester innenfor maritim avdeling:

 • Årskontroller
  • Kontroll brannslukker
  • Kontroll slukkeanlegg maskinrom
  • Årskontroll pusteluftsett
  • Kjemikaliedrakter
  • Gassmålere
  • Gassmasker/filtermasker 
  • EEBD-sett
 • Skilting
 • Førstehjelpsutstyr
 • NDT
  • Magnet testing
  • Penetrant testing
  • Tykkelsemåling

Avdeling båt

Sentronik har en rekke tjenester innenfor maritim avdeling:

 • Årskontroller
  • Kontroll brannslukker
  • Kontroll slukkeanlegg maskinrom
  • Årskontroll pusteluftsett
  • Kjemikaliedrakter
  • Gassmålere
  • Gassmasker/filtermasker 
  • EEBD-sett
 • Skilting
 • Førstehjelpsutstyr
 • NDT
  • Magnet testing
  • Penetrant testing
  • Tykkelsemåling